Secure play

Privacy policy

ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว“) “ผู้ควบคุมข้อมูล” (เช่น บุคคลที่รับผิดชอบในการรวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ) คือ allnew-gclub.co ของเราซึ่งคุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ทางโทรศัพท์, กล่องแชท, Line และอีเมล

โปรดทราบว่าอาจมีการถ่ายโอนข้อมูลของคุณระหว่างบริษัทภายในกลุ่มเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (รวมถึงบริษัทบุคคลที่สามที่ให้บริการแก่กลุ่มเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้) เช่น เพื่อการตลาด การตรวจสอบตัวตน การตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัย การสร้างและการใช้เครื่องมือต่อต้านการฉ้อโกง การวิเคราะห์บัญชีเพื่อพัฒนาข้อเสนอและผลิตภัณฑ์พิเศษ การทดสอบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ การต่อสู้กับการกระทำที่ผิดกฎหมาย การพัฒนาและ/หรือการนำระบบการเรียนรู้กลไกไปใช้เพื่อลดความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับเกม อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้ใช้กับบริษัทของเราซึ่งมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเองที่สามารถอ่านได้ที่นี่

ความมุ่งมั่นของเราในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้เล่น

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจเรื่องการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความลับ ซึ่งเรารวบรวมและใช้เทคโนโลยีและเทคนิคการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ “ดีที่สุด” ตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรปรวมถึงข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลการพนัน

วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คือ เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับวิธีที่เรารวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงสิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวและการใช้งานข้อมูล

ภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา เมื่อมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับกับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณเข้าถึงและใช้บริการของเรา (อาจมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเหล่านี้เป็นครั้งคราว) รวมถึงข้อบังคับในการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปที่ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลและควบคุมการถ่ายโอนและการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว (“GDPR”) และกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ที่บังคับใช้ (กฎหมายดังกล่าวรวมเรียกว่า “กฎหมายปัจจุบัน“)

เราอาจประมวลผลและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับสมาชิกอื่นๆ ในกลุ่มบริษัทของเรา  คู่ค้าของเรา  ตัวแทนของเรา และบุคคลที่สามที่ให้บริการแก่เรา ในขณะเดียวกัน อาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเชิงภูมิศาสตร์ซึ่งไม่เพียงแต่อยู่ในเขตอำนาจศาลของประเทศของเราและเขตเศรษฐกิจยุโรปเท่านั้นแต่รวมถึงพื้นที่ที่อยู่ภายนอกเขตดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ เราจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายปัจจุบันที่ใช้สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังเขตอำนาจศาลที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลอย่าง “เหมาะสม” ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายปัจจุบันหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายปัจจุบันเท่านั้น

ความหมายของคำที่พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนาคืออะไร หากไม่ได้มีการกำหนดคำดังกล่าวไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คำที่พิมพ์ด้วยอีกษรตัวหนาจะมีความหมายเหมือนกับที่ระบุไว้ในข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของผู้ใช้ซึ่งมีความสำคัญมากกว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การยอมรับต่อข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณ

ความยินยอม โดยการใช้บริการนี้ คุณ (“ผู้ใช้” หรือ “คุณ”) ยอมรับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว นอกจากนี้ เมื่อคุณส่งข้อมูลของคุณ เราจะขออนุญาตจากคุณเพื่อส่งข้อความส่งเสริมการขายให้แก่คุณจาก: (ก) เรา และ (ข) ผู้จัดหาสินค้าและบริการบุคคลที่สามที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณให้

การเปลี่ยนแปลง เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลทันทีที่มีการเผยแพร่บน allnew-gclub.co ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณอ่านข้อความของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

มีการรวบรวมข้อมูลใดและเพื่อวัตถุประสงค์ใด

ข้อมูลการลงทะเบียน เมื่อเราสร้างบัญชีของคุณที่ allnew-gclub.co และให้โอกาสคุณในการใช้บริการ เราขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างแก่เราซึ่งรวมถึงชื่อ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล และรหัสผ่าน และยืนยันว่าคุณอายุ 18 ปี หรือยืนยันว่าคุณบรรลุนิติภาวะหากคุณอาศัยอยู่ในเขตอำนาจศาลที่อายุการบรรลุนิติภาวะมากกว่า 18 ปี ชื่อที่คุณป้อนระหว่างการลงทะเบียนจะต้องเป็นชื่อของคุณเอง

นอกจากนี้ เมื่อกรอกแบบฟอร์มในระหว่างการสร้างบัญชี การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากจะมีการใช้ข้อมูลในการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินและเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณต้องแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ให้ไว้กับเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณอันเป็นผลมาจากความล้มเหลวของคุณในการแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การเล่นบนอุปกรณ์มือถือ หากคุณต้องการใช้บริการผ่านอุปกรณ์ (ดูคำจำกัดความในส่วนที่ 16 ด้านล่าง) คุณต้องอนุญาตให้เรา (และบุคคลที่สามที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามของเรา) ใช้บริการด้านตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของซอฟต์แวร์ที่อาจได้รับจากอุปกรณ์ของคุณเพื่อกำหนดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของคุณ หากคุณไม่ต้องการเปิดเผยตำแหน่งของคุณ เราจะไม่สามารถให้คุณเข้าสู่บริการได้จากอุปกรณ์ของคุณ

การรวบรวมข้อมูลปัจจุบัน นอกจากนี้ เมื่อมีการใช้บริการ เรารวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับการกระทำของคุณในเว็บไซต์ allnew-gclub.co รวมถึงข้อมูลที่มีอยู่ในอุปกรณ์หรือระบบที่คุณใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการที่มอบให้แก่คุณผ่านบริการ นอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้อีกด้วย

การจัดเก็บข้อมูล เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้รวมถึงระยะเวลาในการเก็บรักษาที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล เรารวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ของเราที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของเราและนโยบายการจัดการข้อมูลของเรารวมถึงการลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ไม่ต้องการอีกต่อไป ในกรณีที่คุณ (หรือเรา) ยุติการใช้บริการ เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นระยะเวลาหก (6) ปี ตามข้อกำหนดที่เป็นข้อบังคับและข้อผูกพันทางกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการร้องเรียนใดๆ ต่อเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์นี้จะถูกลบหลังจากช่วงเวลานี้ โปรดทราบว่าข้อมูลบัญชีที่มีการเปิดใช้งานโหมดการกันตนเองจะไม่ถูกลบและจะถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลานานกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เรา สมาชิกในกลุ่มของเรา พันธมิตรของเรา และบุคคลที่สามที่ให้บริการแก่เราหรือคุณในนามของเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของเราและให้คุณสามารถเข้าถึงบริการได้ มีการระบุวัตถุประสงค์เหล่านี้ไว้ด้านล่าง แต่เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เสริมใดๆ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบริการเกมออนไลน์ได้:

* เพื่อยืนยันการทำธุรกรรมทางการเงิน

* เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของคุณและความเสี่ยงของการถูกฉ้อโกงในส่วนของคุณรวมถึงเพื่อตรวจสอบข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สามซึ่งรวมถึงสถาบันการเงิน หน่วยงานตรวจสอบตัวตน และศูนย์ตรวจเครดิตบูโร

* เพื่อประเมินกิจกรรมการเล่นเกมของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีความรับผิดชอบต่อเกม

* เพื่อตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ลงทะเบียนในรายชื่อกันตนเองที่บังคับใดๆ (ถ้าใช้กับคุณได้) เพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณมีความรับผิดชอบต่อเกม

* เพื่ออนุญาตให้คุณเข้าถึงบริการได้

* เพื่อการระบุตัวตน การยืนยัน และการควบคุม

* เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ

* เพื่อการวิจัยและการพัฒนา

* เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เพื่อทำการสำรวจลูกค้า และเพื่อศึกษาโปรไฟล์ของลูกค้า

* เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

* เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการออกใบอนุญาตและข้อกำหนดทางกฎหมาย

* เพื่อทำการทดสอบเอกสารก่อนการเปิดตัวเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นตามคำสั่งของเราหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม

* เพื่อจัดการกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและกิจกรรมการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้น

* เพื่อยืนยันตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของคุณ

ข้อกำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เงื่อนไข

มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์บางประการซึ่งมีการอธิบายไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การยินยอม

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นมีความจำเป็นต่อเราเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบริการของเราได้ บางครั้ง เราอาจขอให้คุณยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลพิเศษ ในกรณีนี้ จะมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความยินยอมของคุณและคุณสามารถยกเลิกความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรได้ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น เราจะส่งข้อความการตลาดและการโฆษณาให้คุณหลังจากที่เราได้รับความยินยอมแยกต่างหากจากคุณ

การปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญาและข้อผูกพันทางกฎหมาย

อาจจำเป็นต้องมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญา (ตัวอย่างเช่น ข้อกำหนดของข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของผู้ใช้เมื่อมีการสร้างบัญชี) หรือภาระผูกพันทางกฎหมายและ/หรือด้านการกำกับดูแลซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดของใบอนุญาตการพนันของเราหรือข้อกำหนดของกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

สุดท้ายนี้ เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่เราเชื่อว่าการดำเนินการดังกล่าวโดยเราหรือบุคคลที่สามเป็นผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราและไม่กระทบกระเทือนต่อผลประโยชน์ สิทธิ์ และเสรีภาพของคุณ นี่คือตัวอย่างของการประมวลผลข้อมูลที่มีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย:

(i) การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบริษัทต่างๆ ภายในกลุ่มของเราในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างหรือเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบริหารภายใน

(ii) เราเลือกบริษัทบางแห่งที่อาจให้ประโยชน์เพิ่มเติมแก่คุณเมื่อใช้บริการของเราหรือให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณแก่เรา

(iii)  การระบุและการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อเกม โปรดทราบว่าหากคุณเปิดใช้งานโหมดกันตนเองในเว็บไซต์ใดๆ ของเราเนื่องจากการเล่นเกมอย่างรับผิดชอบ ข้อจำกัดดังกล่าวอาจถูกนำไปใช้กับบัญชีของคุณ (ถ้ามี) เราอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการกันตนเองภายในกลุ่มเพื่อระบุตัวบุคคลที่มีความเสี่ยงในการติดการพนันและเพื่อการดำเนินการที่เหมาะสม

(iv) การรับรองในความปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูลรวมถึงการป้องกันการเข้าถึงเครือข่ายการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต

(v) การป้องกันการฉ้อโกงในการพนันกีฬาโดยการต่อสู้ ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม และส่งข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการเดิมพันที่น่าสงสัย

(vi) การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ

(vii) การพัฒนาโปรแกรมรางวัลรายบุคคลสำหรับผู้เล่น

การส่งข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล และผู้รับข้อมูล

ในกรณีของการเปิดเผยข้อมูล: เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีต่อไปนี้:

* แก่ผู้รับใดๆ ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

* แก่หน่วยงานกำกับดูแลหรือออกใบอนุญาตใดๆ

* แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลและดำเนินการชำระเงิน

* แก่บุคคลที่สามที่ให้บริการแก่เราหรือในนามของเรา

* แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดภายใต้ความยินยอมหรือการไม่คัดค้านของคุณดังที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 11 ด้านล่าง

* แก่บริษัทที่จัดการหรือจัดเก็บการชำระเงินที่เราใช้เพื่อดำเนินการชำระเงินและเรียกเก็บหนี้สำหรับหรือจากผู้ใช้ของเรา

* แก่บุคคลที่สามที่เข้าซื้อเรา บริษัทของเรา หรือส่วนหนึ่งของเราหรือบริษัทของเรา

* ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร

* หากเรามีเหตุผลที่ดีในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

* เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือกระบวนการทางกฎหมาย

* เพื่อปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินของตน

* พร้อมความยินยอมของคุณ

* เพื่อฟื้นฟูจากความล้มเหลวใดๆ

* ตามเงื่อนไขที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 5 ด้านล่าง

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

นอกเหนือไปจากการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะที่อธิบายไว้ข้างต้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อพนักงานของเรา พนักงานของบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มของเรา ตัวแทนของเรา และผู้ให้บริการบุคคลที่สามซึ่งใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเราของคุณแก่เรา

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่รวบรวมในระหว่างการใช้บริการของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กับข้อมูลอื่นๆ ที่รวบรวมระหว่างการใช้บริการอื่นๆ ของบริษัทอื่นในกลุ่มบริษัทของเราของคุณ (รวมถึงเว็บไซต์ allnew-gclub.co และบริการของบริษัทเรา ) เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องหรือเสริมบริการเหล่านั้นซึ่งรวมถึงบริการโทรศัพท์มือถือและบริการสื่อสังคมออนไลน์ เราจะดำเนินการและใช้ข้อมูลรวมนี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลเครดิต

ในกรณีที่คุณไม่ได้ชดเชยเราสำหรับการปฏิเสธการชำระเงิน การยกเว้นการชำระเงิน หรือการคืนเงินมัดจำ เราอาจให้ข้อมูลบัญชีของคุณแก่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร (“BCI”) ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรจะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ของคุณในฐานข้อมูล อาจมีการแบ่งปันข้อมูลนี้กับองค์กรอื่นๆ และศูนย์ตรวจเครดิตบูโรจะจัดเก็บข้อมูลนี้เป็นเวลา 6 ปีนับจากวันที่มีการปฏิเสธการชำระเงิน ยกเลิก หรือคืนเงิน

ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรจะใช้ข้อมูลเครดิตเพื่อต่อต้านอาชญากรรม การฉ้อโกง และการฟอกเงิน เพื่อตรวจสอบตัวตนของคุณ เพื่อตรวจสอบว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับคุณ คู่สมรส สมาชิกในครอบครัว พันธมิตรทางธุรกิจและทางการเงินในบันทึกขององค์กรอื่นๆ หรือไม่ เพื่อตรวจสอบบัญชีที่คุณมีอยู่ เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับสินเชื่อ เพื่อติดตามตำแหน่งของคุณ เพื่อตามหนี้ เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ และเพื่อการทดสอบระบบ

การดำเนินการฝากและถอนเงิน

เมื่อทำการฝากเงิน คุณต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้สามารถใช้วิธีการฝากเงินที่เลือกไว้ได้สำเร็จ (ตัวอย่างเช่น หมายเลขบัญชีคุณ) อาจมีการใช้ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เกี่ยวกับคุณเพื่อชำระเงินและดำเนินธุรกรรมทางการเงินในเว็บไซต์ allnew-gclub.co ของเรา คุณต้องแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ความเป็นส่วนตัว

เรากำลังทำอะไรอยู่ เราใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลและ บุริมสิทธิ์รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับผู้ใช้รายบุคคล และจะไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวจากบุคคลภายนอกกลุ่มยกเว้นผู้ใช้เองหรือในกรณีที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราได้ลงทุนเป็นอย่างมากในการซื้อเซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูล เครื่องมือสำรองข้อมูล ระบบป้องกันเครือข่าย และในการได้มาซึ่งวิธีการเข้ารหัสเพื่อให้แน่ใจว่ามีการป้องกันข้อมูลที่เราได้รับและประมวลผล มีการใช้วิธีการเหล่านี้ภายใต้กรอบโครงสร้างการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย

คุณควรปฏิบัติอย่างไร คุณควรใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณเป็นความลับ และคุณต้องเก็บข้อมูลให้เป็นความลับและป้องกันไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลในทุกๆ ทาง

ข้อจำกัดในการรักษาความลับ

มีการให้ข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด ในการปฏิบัติตามสถานการณ์ทางกฎหมาย กรอบการกำกับดูแล และเงื่อนไขด้านความปลอดภัยในปัจจุบัน เราจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้ของเราในบางสถานการณ์ และเราอาจถูกห้ามไม่ให้แจ้งผู้ใช้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อ จำกัดการเปิดเผยดังกล่าวตามกรณีต่อไปนี้:

(ก) ในกรณีที่มีเหตุอันควรให้เราเชื่อว่าบริษัทจำเป็นต้องให้ข้อมูลดังกล่าวตามหมายศาล คำสั่งศาล หรือภาระผูกพันอื่น ๆ

(ข) ในกรณีที่มีความจำเป็นตามสมควรในการพิจารณา ติดต่อ หรือเริ่มดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อปกป้องและ/หรือบังคับใช้สิทธิ์ของเรา

นอกจากนี้ เมื่อคุณอนุญาต เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการระบุผู้ใช้ ชื่อ อายุ ข้อมูลการติดต่อของคุณ (รวมถึงที่อยู่ไปรษณีย์เต็มรูปแบบ เมือง รัฐ/เขต รหัสไปรษณีย์ ประเทศที่พำนัก หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ) ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ สถานที่ทำงาน และเครื่องมือทางการเงินที่คุณใช้ในการฝากและถอนเงินแก่ตัวแทนบุคคลที่สามของเราและหน่วยงานราชการอย่างเป็นทางการตามขอบเขตที่เราเห็นสมควรหรือเหมาะสมเกี่ยวกับการสอบสวนการฟอกเงิน การฉ้อโกง การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ หรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความรับผิดทางกฎหมายของเรา

การตลาด

เราอาจใช้ชื่อ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพื่อส่งข่าวสาร โปรโมชั่น และข้อเสนอทางการตลาดอื่นๆ จากบริษัทในกลุ่มของเรา หากคุณไม่ต้องการรับข้อความโปรโมชั่น จดหมายข่าว หรือข้อเสนอทางการตลาดดังกล่าว คุณสามารถยกเลิกได้เมื่อลงทะเบียนครั้งแรกหรือเมื่อใดก็ตามโดยทำตามคำแนะนำในการยกเลิกการสมัครที่แจ้งไว้ในอีเมลแต่ละฉบับ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ต้องการรับอีเมลโปรโมชั่นอีกต่อไปได้ตลอดเวลาโดยติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนเพื่อดำเนินการ

ข้อเสนอจากผู้จัดหาสินค้าและบริการบุคคลที่สาม

ภายใต้ความยินยอมของคุณ เราอาจแบ่งปันที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณกับบุคคลที่สามเพื่อส่งข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเขาให้แก่คุณ คุณสามารถขอให้เราหยุดส่งข้อความดังกล่าวได้ตลอดเวลา เพื่อดำเนินการดังกล่าว ให้ส่งอีเมลเปล่าไปยังบริการสนับสนุนโดยระบุคำในหัวเรื่อง หลังจากที่เราได้รับคำขอยกเลิกการสมัครรับข้อความเกี่ยวกับข้อเสนอจากคุณแล้ว เราจะลบข้อมูลของคุณออกจากรายชื่อส่งเมล์ของสื่อการตลาด นอกจากนี้ ข้อมูลของคุณจะไม่รวมอยู่ในรายชื่อในอนาคตที่เราอาจมอบให้แก่พันธมิตรทางการตลาดของเรา โปรดทราบว่าคุณอาจจำเป็นต้องยกเลิกข้อเสนอทางการตลาดที่ส่งโดยพันธมิตรของเราที่ได้รับข้อมูลการติดต่อของคุณจากเราเพื่อลบข้อมูลของคุณออกจากรายชื่อของพวกเขา

สื่อสารธารณะ

จะมีการใช้ชื่อและข้อมูลอื่นๆ ของคุณในสื่อสาธารณะเมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณเท่านั้น

สิทธิ์ของคุณต่อข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ

เราพยายามรักษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เรามีให้ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทำได้ คุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาเพื่อขอให้เราตรวจสอบ แก้ไข รับสำเนา หรือทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ในกรณีนี้ คุณต้องยืนยันตัวตนของคุณเพื่อดำเนินการตามที่ขอ กรุณาติดต่อบริการสนับสนุนของเราเพื่อติดต่อเราและใช้สิทธิ์ของคุณ ในบางกรณี เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเล็กน้อยเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการร้องขอของคุณในเรื่องนี้หรือเพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่บังคับใช้

สิทธิอื่นๆ

คุณมีสิทธิ์ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังต่อไปนี้ แต่โปรดทราบว่าสิทธิ์บางส่วนนั้นไม่ได้เป็นสิทธิ์ขาดโดยขึ้นอยู่กับกฎหมายปัจจุบัน:

ก. สิทธิ์ในการรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลของคุณที่เราจัดเก็บไว้โดยการส่งคำขอสถานะข้อมูล

ข. สิทธิ์ในการร้องขอการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีของคุณรวมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดและการอัพเดทข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

ค. สิทธิ์ในการลบซึ่งอนุญาตให้คุณใช้เพื่อยกเลิกการประมวลผลข้อมูลของคุณของเรารวมถึงการลบข้อมูลของคุณที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ

ง. สิทธิ์ในการคัดค้านการปฏิเสธคำขอของคุณเพื่อหยุดการประมวลผลข้อมูลของคุณโดยเรา

จ. สิทธิ์ในการคัดค้านการตัดสินใจที่ทำโดยอัตโนมัติ

ฉ. สิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลซึ่งเราอาจถ่ายโอนข้อมูลของคุณทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังบริษัทบุคคลที่สามตามคำขอของคุณ

หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณหรือวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาติดต่อสำนักงานข้อมูลและกรรมาธิการคุ้มครองข้อมูล หากคุณติดต่อเราเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณ เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปฏิบัติตามคำขอของคุณหรือตอบข้อคัดค้านของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าสิทธิ์ทั้งหมดไม่ได้เป็นสิทธิ์ขาด

คุกกี้

คุกกี้ คือ ชุดข้อความที่เรียงต่อกันที่มีการดาวน์โหลดลงในเดสก์ท็อปหรือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรืออุปกรณ์พกพาของคุณ (ต่อไปนี้เรียกว่า “อุปกรณ์”) เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ที่ได้รับคุกกี้เหล่านี้หรือไปยังเว็บไซต์อื่นที่ตอบรับคุกกี้เหล่านี้

คุกกี้มีประโยชน์และใช้งานได้หลากหลายมาก คุกกี้ช่วยให้คุณสามารถเข้าไปเยี่ยมชมหน้าต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จดจำการตั้งค่าของคุณ และโดยทั่วไปจะปรับปรุงการใช้งานของคุณ บางครั้ง จะมีการใช้คุกกี้เพื่อเลือกโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ เราใช้คุกกี้เพื่อติดตามผู้เยี่ยมชมที่มาจากเว็บไซต์ของพันธมิตรของเรา เพื่อจดจำการตั้งค่าของคุณ และเพื่อรับข้อมูลทางสถิติที่ไม่ระบุชื่อที่เราใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้เพื่อวัดประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาของเรา เพื่อกำหนดจำนวนครั้งที่คุณเห็นโฆษณา เพื่อจดจำว่าคุณได้เยี่ยมชมเว็บไซต์แล้ว และเพื่อแสดงโฆษณาที่คุณสนใจ

อื่นๆ

เรายินดีที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คุณเกี่ยวกับวิธีที่เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนเพื่อขอข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ คุณยังสามารถรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวได้จากสำนักงานข้อมูลและกรรมาธิการคุ้มครองข้อมูลอีกด้วย

แชร์ในโซเชียลมีเดีย

อัพเดท บทความ ข่าวสารจาก GClub

เมื่อใช้งานเว็บไซต์นี้จะถือว่าคุณยอมปฏิบัติตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา