Secure play

Terms and conditions

ข้อตกลง

ข้อตกลงข้อกำหนดการใช้งาน (“ข้อตกลง”) มอบการอนุญาตแก่ “ผู้ใช้งาน” (“การอนุญาต”) ในการเข้าถึง รับชม ใช้ และเข้าร่วมเกมการพนันออนไลน์ (“บริการ) บนเว็บไซต์ Allnew-gclub.co จากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ข้อตกลงนี้รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและจำเป็นต้องบรรลุข้อตกลงระหว่างผู้ใช้งานที่ประสงค์จะเข้าถึงเว็บไซต์ Allnew-gclub.co  ของคาสิโน คู่สัญญาตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับที่กำหนดในข้อตกลงนี้ หลังจากผู้ใช้งานยอมรับสัญญาฉบับนี้ จะเกิดความสัมพันธ์ตามสัญญาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานกับผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานต้องพิมพ์หรือบันทึกสำเนาข้อตกลงฉบับนี้เพื่อใช้ในอนาคต โดยคลิกที่ปุ่ม “ฉันยอมรับ” หรือ “ตกลง” ผู้ใช้งานตกลงข้อกำหนดและเงื่อนไข (สัญญานี้หรือข้อกำหนดการใช้อื่น) ที่ประกอบเป็นสัญญาทางกฎหมายและผูกพันทางกฎหมาย

หากคุณเปิดบัญชีด้วยความผิดพลาด ไม่ใช้บริการ และติดต่อคาสิโนทันทีเพื่อยกเลิกบัญชี เมื่อผู้ใช้งานเริ่มใช้บริการ สามารถยกเลิกการใช้และ/หรือปิดบัญชีตามข้อกำหนดของสัญญานี้เท่านั้น

การแก้ไข

คาสิโนสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสัญญานี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งเมื่อใดก็ตามโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ข้อกำหนดของสัญญาที่แก้ไขจะผูกพันผู้ใช้งานภายใน 14 วันหลังเผยแพร่บน Allnew-gclub.co  ดังนั้น แนะนำให้ผู้ใช้งานเข้าเว็บไซต์ Allnew-gclub.co เป็นประจำและทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงฉบับล่าสุด การใช้งาน Allnew-gclub.co ต่อไป หมายถึงผู้ใช้งานยืนยันว่าตกลงข้อกำหนดของข้อตกลงที่แก้ไขนั้น ผู้ใช้งานสามารถแจ้งหากไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงและปิดบัญชีโดยไม่มีค่าปรับ

การปรับปรุงเนื้อหา

กรณีที่มีความแตกต่างระหว่าง Allnew-gclub.co  หรือเอกสารลูกค้าฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับแปล ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ เว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของเว็บไซต์เมื่อใดก็ตาม และอาจกำหนดให้ผู้ใช้งานยอมรับการปรับปรุงและติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อชมเว็บไซต์ Allnew-gclub.co ผู้ใช้งานตกลงว่าเนื้อหาของเว็บไซต์อาจเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงอาจกระทบการเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามและกำหนดให้ติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมจากเว็บไซต์เพื่อเข้าถึงคาสิโน ผู้ใช้งานมีสิทธิ์แจ้งไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาและปิดบัญชีโดยไม่มีค่าปรับ

การอนุญาต

ผู้ใช้งานอนุญาตอย่างจำกัดและไม่เฉพาะแต่เพียงผู้เดียว (ไม่สามารถโอนได้และเพิกถอนได้) เพื่อเข้าถึงและใช้เนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ที่ต้องการเท่านั้น โดยขึ้นกับความยินยอมของผู้ใช้งาน

การสร้างบัญชี

Allnew-gclub.co  มีการควบคุมการเปิด การดูแล และการปิดบัญชีผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ การตัดสินใจของผู้บริหารเว็บไซต์เกี่ยวกับบัญชีของผู้ใช้งาน การใช้บริการ หรือการแก้ไขข้อพิพาทเป็นอันสิ้นสุดและจะทบทวนหรือโต้แย้งมิได้ เพื่อสร้างบัญชีบนเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานตกลงที่จะดำเนินการลงทะเบียนและยอมรับข้อตกลงนี้ ตลอดทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อลงทะเบียนให้ครบถ้วน ผู้ใช้งานยืนยันว่าบรรดาข้อมูลที่กรอกระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนและจำเป็นสำหรับการลงทะเบียนให้ครบถ้วนนั้นถูกต้องแม่นยำ อายุผู้ใช้งานขั้นต่ำคือ สิบแปด (18) ปี

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

ผู้ใช้งานมีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับเข้าถึงเว็บไซต์ Allnew-gclub.co จากอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ Allnew-gclub.co

การจำกัดการใช้งาน

 • ผู้ใช้งานที่อายุต่ำกว่าสิบแปด (18) ปี ไม่ได้รับอนุญาตให้ชม Allnew-gclub.co หรือสร้างบัญชีบนเว็บไซต์
 • ผู้ใช้งานต้องติดตามบัญชีของตนและป้องกันบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าถึงบัญชีนั้น และผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบการเข้าถึงบัญชีที่ไม่ได้รับอนุญาตทั้งหมด
 • ผู้ใช้งานจะต้องไม่ใช้บัญชีของผู้ใช้งานรายอื่นเพื่อเข้าถึง Allnew-gclub.co และผู้ใช้งานปัจจุบันจะต้องรับผิดชอบการใช้งานบัญชีปัจจุบันที่ไม่เหมาะสม
 • บัญชีผู้ใช้งานที่ถูกต้องไม่สามารถโอนให้ผู้ใช้งานรายอื่นได้  
 • ผู้ใช้งานรับผิดชอบการใช้บัตรเครดิตหรืออุปกรณ์ชำระเงินอื่นใดที่เกี่ยวกับบัญชีของผู้ใช้งาน  
 • ผู้ใช้งานไม่มีสิทธิ์สร้างบัญชีโดยจงใจใช้ข้อมูลเท็จ  
 • ผู้ใช้งานอาจปฏิเสธที่จะเปิดเผยบัญชีบน Allnew-gclub.co หากผู้ใช้งานเคยถูกลบหรือบัญชีบนเว็บไซต์ถูกบล็อก  
 • ผู้ใช้งานจะไม่ดำเนินการที่ผิดกฎหมาย  
 • ผู้ใช้งานติดต่อผู้ใช้งานอื่นบน Allnew-gclub.co เพื่อเสนอข้อเสนอทางการค้ามิได้
 • ห้ามผู้ใช้งานกระทำการใดก็ตามที่ในความเห็นของคาสิโนขัดต่อวัตถุประสงค์การใช้เว็บไซต์และบริการที่เสนอบน Allnew-gclub.co
 • ผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่ส่งข้อความเท็จอย่างจงใจต่อคำถามหรือหัวข้อขณะใช้งาน Allnew-gclub.co  
 • ผู้ใช้งานจะต้องไม่แทรกแซงการทำงานปกติของ Allnew-gclub.co

กรณีที่ผู้ใช้งานละเมิดข้อบังคับของข้อตกลงนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินมาตรการที่เห็นว่าจำเป็น โดยไม่จำกัดสิทธิ์อื่น รวมทั้งบอกเลิกข้อตกลงนี้หรือข้อตกลงอื่นที่ทำกับผู้ใช้งาน ปิดการเข้าถึง Allnew-gclub.co ของผู้ใช้งานทันที ริบเงินทุนทั้งหมดที่เก็บในบัญชีของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ และ/หรือดำเนินมาตรการทางกฎหมายกับผู้ใช้งาน

การรักษาความปลอดภัยและบัญชีของคุณ

การสร้างบัญชีบน Allnew-gclub.co ผู้ใช้งานยอมรับผิดชอบการเข้าถึงเว็บไซต์ รวมทั้งการเงินและปฏิบัติตามข้อกำหนดดังนี้

 • ห้ามผู้ใช้งานโอนข้อมูลบัญชีให้บุคคลอื่น
 • หากผู้ใช้งานสงสัยว่าบัญชีของตนมีการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบการเข้าถึงบัญชีของบุคคลที่เข้าใช้งานแต่เพียงผู้เดียว และต้องดำเนินมาตรการที่จะเปลี่ยนข้อมูลของผู้ใช้งาน รวมทั้งข้อมูลการอนุญาต  
 • สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธที่จะลงทะเบียนผู้ใช้งาน หากชื่อนั้นมีอยู่แล้ว ขัดกับข้อตกลงการอนุญาตกับบุคคลที่สาม หรือเป็นชื่อของบุคคลหรือองค์กรกฎหมายอื่น  
 • ห้ามผู้ใช้งานเข้าถึง Allnew-gclub.co ด้วยวิธีการใดที่ผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายหรือกฎหมายที่บังคับใช้อื่นใด
 • ห้ามผู้ใช้งานโพสต์ข้อความที่น่ารังเกียจหรือเผยแพร่ข้อมูลที่คาสิโนพิจารณาว่าน่ารังเกียจ และกระทำการที่เห็นได้ว่าก้าวร้าว ข่มขู่ ลามก มีสัญญาณของการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติหรือโฆษณาชวนเชื่อ มีลักษณะเกี่ยวกับเพศ  
 • ห้ามผู้ใช้งานส่งข้อความและวัสดุที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่าน Allnew-gclub.co รวมทั้งจดหมายขยะ สแปม จดหมายลูกโซ่ มัลแวร์ สปายแวร์ ลิงก์ที่ดาวโหลดได้ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ละเมิดข้อบังคับก่อนหน้า
 • ห้ามผู้ใช้งานใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อรวบรวมข้อมูลจาก Allnew-gclub.co หรือจากผู้ใช้งานอื่นที่คาสิโนอนุญาต
 • ห้ามผู้ใช้งานใช้อุปกรณ์ หรือประมวลผล หรือกระทำการที่สร้างการจราจรที่ไม่สมเหตุผลหรือไม่สมส่วนบน Allnew-gclub.co
 • ผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่พยายามรับข้อมูลหรือซอร์สโค้ดหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของคาสิโน  

ผู้ใช้งานตกลงที่จะเคารพลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า ตลอดทั้งไม่ใช้ ทำสำเนา หรือแจกจ่ายเนื้อหาของ Allnew-gclub.co  

การจำกัดบัญชีและการจำกัดขนาดการพนัน  

การจำกัดบัญชี

วงเงินฝากเป็นจำนวนเงินสูงสุดที่ผู้ใช้สามารถฝากบัญชีบน Allnew-gclub.co ในช่วงเวลาหนึ่ง ผู้ใช้งานสามารถดูวงเงินฝากของตัวเลือกเงินฝากแต่ละรายการโดยคลิกที่ตัวเลือกนั้นบนหน้า “เงินฝาก” ในส่วน “บัญชี”

มูลค่าชนะรางวัลสูงสุด

มูลค่าสูงสุดที่ผู้ใช้งานชนะได้ในหนึ่งวันไม่ว่าพนันเท่าไรคือ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐยกเว้นการชนะแจ็กพ็อตสล็อตแมชชีน

มูลค่าสูงสุดที่ผู้ใช้งานชนะโบนัสหรือฟรีสปิน และ/หรือการหมุนโบนัสก่อนฝากเงินคือ 50 ดอลลาร์สหรัฐหรือมูลค่าเทียบเท่าในสกุลเงินที่ผู้ใช้งานเลือก ผู้ใช้งานต้องวางเงินฝากขั้นต่ำและปฏิบัติตามข้อกำหนดการพนันเพื่อถอนเงินจากบัญชี

การจำกัดขนาดการพนัน

การจำกัดขนาดการพนันของแต่ละเกมในคาสิโนจะแสดงบนหน้าจอเกม  

โบนัส

“โบนัส” ครอบคลุมข้อเสนอโปรโมชันของคาสิโน รวมถึงการพนันฟรี การพนันที่ไม่เสี่ยง การหมุนโบนัส โบนัสเงินฝาก โบนัสโหลดใหม่และข้อเสนอสำหรับการใช้งานครั้งแรก โดยมักจะมอบโบนัสภายใต้เงื่อนไข ที่แสดงโดยเป็นข้อกำหนดที่จะพนันโบนัสเป็นจำนวนครั้งที่กำหนดในช่วงเวลาที่กำหนด หากตรงกับข้อกำหนดการพนันที่กำหนดในช่วงเวลาโบนัส อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของโบนัสที่เสนอเกี่ยวกับรายละเอียดข้อกำหนดการพนันและวันที่โบนัสครบกำหนด  

เงื่อนไขต่อไปนี้ใช้กับโบนัสคาสิโนทั้งหมด  

 • โบนัสจะเสนอครั้งเดียวให้กับผู้เล่น โดยขอโบนัสได้ครั้งเดียวจากหนึ่ง IP address ต่อครัวเรือนหรือสถานที่สาธารณะ (โรงเรียน สำนักงาน)
 • เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น วงเงินพนันสูงสุดคือ 7 ดอลลาร์สหรัฐต่อรอบหรือ 0.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อไลน์ หากไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดนี้อาจส่งผลให้มีการริบรางวัลที่ชนะและโบนัส รวมทั้งปิดบัญชี วงเงินที่จ่ายสำหรับโบนัสทั้งหมดไม่เกิน  1000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหมายความว่าหากวางเงินพนันเพื่อยกเลิกข้อกำหนดเกมโดยใช้เงินโบนัสครั้งแรกหรือเงินโบนัสที่ชนะ เงินสูงสุดที่โอนไปยังบัญชีเงินจริงคือ 1000 ดอลลาร์สหรัฐ
 • สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินมาตรการตอบโต้กรณีที่มีการละเมิดกฎการเสนอโบนัสในรูปแบบของการจำกัดผู้เล่นเข้าถึงโปรโมชันโบนัสปัจจุบันหรือต่อเนื่อง และลบประวัติของผู้เล่น ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการละเมิดโบนัสที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้งานมีเจตนาพยายามใช้ข้อเสนอโบนัสเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

1. ลดขนาดพนันลงอย่างมากเพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดการพนันโบนัส

2. วางเงินพนันที่ไม่เสี่ยง พนันที่มีโอกาสเท่ากันหรือเก็งกำไร  

3. ใช้ระบบที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานวางเงินพนันกับโอกาสที่เท่ากัน  

 • สงวนสิทธิ์ที่จะระงับบัญชีของผู้เล่นที่สงสัยว่าใช้โบนัสในทางมิชอบ รอสอบสวนโดยแผนกความปลอดภัย การตรวจสอบโดยคาสิโนถือว่าเป็นที่สิ้นสุดและผูกพันตามกฎหมาย  
 • สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนข้อกำหนดของข้อเสนอโบนัสเมื่อใดก็ตาม  
 • การถอนเงินในช่วงเวลาที่ผู้ใช้งานมีสิทธิ์รับโบนัสเงินฝากเป็นการตัดสิทธิ์ของผู้ใช้งาน 

1. ตัวอย่าง: ผู้ใช้งานถอนเงิน 50 ดอลลาร์สหรัฐจากบัญชีหลังจากเริ่มช่วงเวลาโบนัสเงินฝาก หากผู้ใช้งานฝากเงินระหว่างช่วงเวลาโบนัสเงินฝากเดียวกัน ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับโบนัสเงินฝาก  

นโยบายเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ล่มและทำงานผิดปกติ

คาสิโน ผู้ให้ใบอนุญาตและ/หรือซัพพลายเออร์ไม่รับผิดชอบการล่าช้า เซิร์ฟเวอร์ล่ม ช่วงเวลาหยุดซ่อม หรือการละเมิดทางเทคนิคหรือทางการเมืองในเกม การขอเงินคืนเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ทำงานผิดปกติจะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้บริหารคาสิโน  

คาสิโน ผู้ให้ใบอนุญาตและ/หรือซัพพลายเออร์ไม่รับผิดการสูญหายหรือเสียหายที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับเนื้อหา รวมถึงเนื่องจาก

 • ความผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหา  
 • การโอนข้อมูลหรือการสื่อสารล้มเหลว
 • ข้อมูลสูญหายหรือเสียหาย ล่าช้าหรือระงับการดำเนินการหรือโอน  
 • การใช้ Allnew-gclub.co หรือเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

หากคาสิโนล้ม การพนันทั้งหมดจะถูกยกเลิก หากผู้ใช้งานไม่สามารถวางพนันได้เพราะระบบล่ม จะคืนเงินที่วางเข้าบัญชีของผู้ใช้งาน

การติดตามเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้งาน

การสื่อสารโดยผู้ใช้งานคือเนื้อหาของผู้ใช้งาน และผู้ใช้งานรับผิดชอบเนื้อหานั้นแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งเนื้อหาการสนทนา ผู้ใช้งานยืนยันว่าข้อความที่ตนส่งไม่ขัดกับกฎและข้อกำหนดที่ระบุในข้อตกลงนี้ว่าด้วยข้อกำหนดการใช้ Allnew-gclub.co นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อบังคับของกฎหมายหรือกฎระเบียบที่บังคับใช้ และอาจทบทวนเนื้อหาของผู้ใช้งานเมื่อใดก็ตาม ปฏิเสธที่จะเผยแพร่หรือลบเนื้อหาของผู้ใช้งานโดยเป็นดุลยพินิจของคาสิโนแต่เพียงผู้เดียว กรณีที่มีการใช้ไม่ถูกต้องหรือละเมิดนโยบายที่ระบุในที่นี้อย่างต่อเนื่อง อาจยกเลิกการอนุญาตผู้ใช้งานเข้าใช้เว็บไซต์ และลบบัญชีผู้ละเมิด

บัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว

หากบัญชีไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลา 12 เดือนและมีเงินในบัญชี คาสิโนจะพยายามติดต่อผู้เล่นเพื่อแจ้งว่าสามารถใช้เงินหรือถอนเงินได้ หากไม่มีการตอบกลับจากผู้เล่นภายใน 30 วัน ก็จะลบยอดเงินนั้นและปิดบัญชีของผู้เล่น  

ข้อพิพาท

ผู้ใช้งานตกลงว่าประวัติของแต่ละเกมจะบันทึกบนเซิร์ฟเวอร์ของ Allnew-gclub.co หากมีข้อขัดแย้งระหว่างผลของเกมที่แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานและบันทึกเกมบนเซิร์ฟเวอร์ ให้ถือเอาฝ่ายหลังเป็นสำคัญ 

หากผู้ใช้งานประสงค์ที่จะร้องเรียน กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนบริการหรือส่งอีเมล หากผู้เล่นไม่พึงพอใจผลของข้อพิพาท สามารถติดต่อคณะกรรมการกำกับการพนันตามที่อยู่

นโยบายสนับสนุนลูกค้า

เราภาคภูมิใจในทีมสนับสนุนที่ทำงานอย่างทุ่มเทและรอบคอบเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งาน ทีมสนับสนุนพร้อมที่จะตอบคำถามตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

การสอบถามทั่วไป

ผู้ใช้งานสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาทางอีเมล โดยแจ้งรายละเอียดคำถามหรือปัญหาให้มากที่สุด หากผู้ใช้งานได้รับข้อความผิดพลาดหรือมีปัญหาทางเทคนิค แนบสกรีนช็อตหน้าจอที่มีปัญหาในอีเมลจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้งานได้เร็วขึ้น  

นโยบายร้องเรียนของลูกค้า (ในนโยบายนี้ ผู้ใช้งานจะเรียกว่า “คุณ” ด้วย)

กระบวนการจัดการการร้องเรียนออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ใช้งานแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อได้รับการติดต่อ เราพยายามที่จะมอบบริการที่ดีเลิศแก่ลูกค้า และยังตระหนักว่าคุณต้องการแสดงความไม่พอใจต่อผลิตภัณฑ์ บริการ บุคคลหรือขั้นตอน

เมื่อทบทวนข้อร้องเรียนแล้ว เราจะติดสินใจที่จะให้ผลที่ยุติธรรมและเหมาะสมเพื่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เราจะพยายามตัดสินใจภายใน 10 วันทำการหรือ 2 วันทำการหากข้อร้องเรียนเร่งด่วน

การยื่นเรื่องร้องเรียนหรือส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้มีอำนาจสูงกว่า กรุณาทำตามคำสั่งต่อไปนี้ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการกรอกเรื่องร้องเรียน ทีมงานของเรายินดีที่จะให้ความช่วยเหลือตามแต่ละขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1. การอุทธรณ์เบื้องต้น กรุณาติดต่อเราทางอีเมลเพื่อเริ่มกระบวนการร้องเรียน เจ้าหน้าที่สนับสนุนลูกค้าจะทบทวนข้อร้องเรียนระดับแรกภายใน 24-48 ชั่วโมงหรือเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เจ้าหน้าที่มีอำนาจแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและข้อร้องเรียนระดับแรก ตลอดทั้งตัดสินใจที่ยุติธรรมและเหมาะสม

ขั้นที่ 2. ส่งต่อข้อร้องเรียนไปยังผู้มีอำนาจสูงขึ้น หากเจ้าหน้าที่สนับสนุนลูกค้าไม่สามารถแก้ไขข้อร้องเรียน เจ้าหน้าที่จะส่งต่อข้อร้องเรียนไปยังผู้มีอำนาจสูงขึ้น เช่น หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนลูกค้า หัวหน้าจะทบทวนข้อพิพาทและพยายามแก้ไขข้อร้องเรียน

ขั้นที่ 3. ส่งต่อข้อร้องเรียนไปยังฝ่ายบริหาร กรณีที่หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนลูกค้าไม่สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนเป็นผลที่น่าพอใจ คุณสามารถขอให้ส่งข้อร้องเรียนไปยังฝ่ายบริหารเพื่อทบทวน ตัวแทนของฝ่ายบริหารจะติดต่อคุณภายใน 1 วันทำการหลังจากที่ได้รับข้อร้องเรียนเพื่อยืนยันว่าได้รับแล้ว โดยจะแจ้งการตัดสินใจภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ส่งเรื่องร้องเรียนให้ฝ่ายบริหาร เราพยายามแก้ไขข้อร้องเรียนภายใน 5 วันทำการนับแต่ได้รับร้องเรียนครั้งแรก การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนอาจใช้เวลาถึง 15 วันทำการ เราจะติดต่อคุณโดยตรงเพื่อหารือและตัดสินใจในกรอบเวลาใหม่เพื่อแก้ไขปัญหา หากไม่สามารถตัดสินใจภายในกรอบเวลาที่กำหนดได้

Step 4. กลไกเพิ่มเติม กรณีที่มีการนำปัญหาไปยังศาลสูงสุดในคาสิโน แต่ยังไม่ได้ผลที่น่าพึงพอใจ สามารถขอให้มีการไกล่เกลี่ยในการจัดการข้อร้องเรียนหรือความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากคณะกรรมการกำกับการพนัน  

การพนันอย่างรับผิดชอบ

เราเสนอกลไกและบริการที่หลากหลายแก่ผู้ใช้งานในการติดตามกิจกรรมเกม

1. เราเสนอกลไก “แยกตัวเองจากเกม ” ซึ่งสามารถใช้ได้โดยจะต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า หรือคลิกที่ปุ่ม “การแยกตัวเอง”ในเมนูบัญชีส่วน “การกำหนดวงเงิน” ช่วงเวลาการแยกตัวเองเริ่มขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่สนับสนุนลูกค้าตอบรับคำร้องขอของผู้ใช้งานและแจ้งการเปลี่ยนแปลงบัญชีของผู้ใช้งาน คำร้องขอมักจะใช้เวลาดำเนินการภายใน 24-48 ชั่วโมงเมื่อปริมาณการใช้งานเว็บไซต์ปกติ ระยะเวลาแยกตัวตั้งแต่ 6 เดือนถึง 3 ปี

2.นอกจากนี้ เราเสนอการจำกัดเงินฝากให้ผู้ใช้งานในการสมัครเป็นลูกค้า โดยเปิดในส่วน “กำหนดวงเงิน” ที่เมนูบัญชี เมนูย่อย “วงเงิน” ผู้ใช้งานสามารถกำหนดวงเงินสูงสุดที่จะฝากในบัญชีในช่วงเวลาที่ผู้ใช้งานเลือก  

3. เราเสนอฟังก์ชั่น “หมดเวลา” ที่สามารถเปิดในส่วน “กำหนดวงเงิน” ระยะเวลา “หมดเวลา” สั้นกว่าระยะเวลา “แยกตัวเอง”ตั้งแต่ 24 ชั่วโมงถึง 2 เดือน โปรดทราบว่า เราสงวนสิทธิ์แจ้งสาขาที่มีที่อยู่อีเมลของผู้ใช้งานเกี่ยวกับการแยกตัวเองของผู้ใช้งานจากเกม ดังนั้น สาขานั้นสามารถหยุดส่งข้อความการตลาดและยังสามารถแยกตัวเองจากเกมถาวรได้ด้วย เช่นเดียวกับรูปแบบการจำกัดตัวเองอื่นทั้งหมดบนAllnew-gclub.co มาตรการนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้และยกเลิกไม่ได้หลังจากยืนยันแล้ว  

ทั้งนี้ เราจะทำอย่างดีที่สุดเพื่อพิสูจน์บัญชีใหม่ที่ผู้ใช้งานสร้างและปิดบัญชีตามความต้องการของผู้ใช้งาน การแยกตัวเองออกจากเกมตลอดไปสามารถใช้ได้ในบัญชีของคุณหรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบริการ  

ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับนโยบายการเล่นเกมอย่างรับผิดชอบได้ที่นี่

การป้องกันการฟอกเงิน

ตามข้อกำหนดของข้อตกลงการอนุญาตและข้อกำหนดกฎหมายการต่อต้านการฟอกเงิน ผู้ใช้งานควรจะได้รับแจ้งเพื่อร้องขอถอนเงิน และต้องให้เอกสารส่วนบุคคลเมื่อมีการร้องขอ (เช่น สำเนาบัตรประชาชนที่ออกโดยรัฐบาล รายการเดินบัญชีธนาคาร หรือใบแจ้งหนี้)

การใช้ Allnew-gclub.co หรือการเข้าถึงจะขึ้นอยู่กับความยินยอมของผู้ใช้งานเพื่อให้เราตรวจสอบตัวตน ซึ่งอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งานแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์นี้เท่านั้น และอาจขอให้ผู้ใช้งานให้ข้อมูลที่มาของต้นทุน และ/หรือสำเนารับรองบัตรประชาชนของผู้ใช้งานหรือเอกสารอื่น ความช่วยเหลือนี้ปกป้องผู้ใช้งานและป้องกันผู้ใช้งานจากการถูกใช้เพื่อการฟอกเงินหรือฉ้อโกง   

เราอาจจำกัดบริการที่มอบให้ผู้ใช้งาน ปิดกั้นอย่างสิ้นเชิงและ/หรือจำกัดจำนวนธุรกรรม กระทั่งเราแก้ไขการใช้งานจำเพาะของผู้ใช้งานหรือให้หลักประกัน และ/หรือการตรวจสอบตัวตน  

กรณีที่คุณไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อตรวจสอบตัวตนของคุณ บัญชีจะถูกระงับชั่วคราวหรือถาวร เช่นเดียวกัน หากเราเชื่อว่าบัญชีของคุณถูกใช้งานไม่ถูกต้อง (โดยคุณหรือบุคคลที่สาม) เราอาจปิดกั้นและ/หรือยกเลิกบัญชี

นอกจากนี้ เราอาจต้องระงับบัญชีของคุณและ/หรือปิดกั้นการโอนเงินหรือการชำระเงินเข้าบัญชีตามกฎหมายเนื่องจากฝ่าฝืนที่จะทำให้ถูกกฎหมาย ในกรณีนี้ ตามกฎหมายแล้วเราไม่สามารถให้คำอธิบายจนกว่าจะได้รับอนุญาตหรือคำแนะนำอื่นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

การละเมิดข้อตกลง

กรณีที่ผู้ใช้งานไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ จะต้องรับผิดชอบความสูญเสียหรือเสียหายอันเป็นผลที่คาดการได้จากการละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงนี้หรือการเพิกเฉยของเรา แต่ไม่ต้องรับผิดชอบความสูญเสียหรือเสียหายที่ไม่อาจคาดเดาได้ ความสูญเสียหรือเสียหายที่พิจารณาว่าคาดเดาได้เมื่อเป็นผลโดยตรงจากการละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงหรือคู่สัญญาให้ผลนั้นเมื่อเข้าทำสัญญา

Allnew-gclub.co ไม่รับผิดหรือจำกัดความรับผิดในทุกกรณีดังนี้  

 • การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนตัวอันเป็นผลจากการเพิกเฉยของเรา  
 • ฉ้อโกงหรือการแถลงข้อความเป็นเท็จเพื่อฉ้อโกง หรือ
 • ผลต่อเนื่องอื่นใดที่ไม่อาจแยกความรับผิด พยายามที่จะแยกหรือจำกัดตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี ไม่รวมความรับผิดในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตเพื่อผลต่อไปนี้
 • ข้อมูลสูญหาย
 • การขาดรายได้ หรือการสูญหายหรือเสียหายต่อเนื่อง แม้ว่าเราตระหนักว่ามีแนวโน้มที่จะมีการสูญเสียเกิดขึ้นล่วงหน้าแล้วก็ตาม

โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์อื่น กรณีที่มีการละเมิดข้อบังคับของข้อตกลงนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน และบริษัทอื่นที่ให้บริการผู้ใช้งานสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการที่เห็นว่าจำเป็น รวมทั้งสิทธิ์การบอกเลิกข้อตกลงนี้หรือข้อตกลงอื่นใดที่ทำกับผู้ใช้งาน ปิดกั้นการเข้าถึง Allnew-gclub.co ของผู้ใช้งานหรือบริการอื่นที่คาสิโนเสนอทันทีเพื่อยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานบนAllnew-gclub.co เพื่อริบเงินที่เก็บในบัญชีของผู้ใช้งานและ/หรือดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานมีหน้าที่ปกป้อง เข้าชม และใช้คาสิโน รวมทั้งผู้ถือหุ้น กรรมการและพนักงาน จากการร้องเรียน เรียกร้อง ความรับผิด ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุนและค่าใช้จ่าย ตลอดทั้งค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายอื่น ไม่ว่าสาเหตุอะไรที่เป็นผลจาก

 • ผู้ใช้งานการละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน
 • ผู้ใช้งานละเมิดกฎหมายหรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม และ
 • ผู้ใช้งานใช้ Allnew-gclub.co หรือบุคคลอื่นที่เข้าถึงเว็บไซต์โดยใช้เครดิตของผู้ใช้งาน ไม่ว่าการเข้าถึงนั้นกระทำโดยผู้ใช้งานยินยอมหรือไม่

การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

การคลิก “ฉันยอมรับ” ในบริบทการใช้ซอฟต์แวร์ (ตามที่นิยามต่อไปนี้) หมายถึง คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดในข้อตกลงนี้ ได้แก่

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว
 • นโยบายการใช้คุกกี้
 • กฎของคาสิโน
 • เงื่อนไขการดำเนินการเงินจริงและการแลกเปลี่ยนเงินตรา (ตามที่แก้ไขและเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวตามข้อบังคับของข้อตกลงนี้)
 • กรณีที่มีความแตกต่างระหว่างข้อตกลงฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปล ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ

การใช้งานที่ยอมรับไม่ได้ ผิดกฎหมายและฉ้อโกง

การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ถือว่าเป็นการใช้งาน Allnew-gclub.co ที่ยอมรับมิได้ และคาสิโนสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาว่าละเมิดข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้อันเป็นสาระสำคัญ แม้ว่าจะมีการแก้ไขแล้วก็ตาม

 • การติดไวรัส โทรจัน มัลแวร์และซอฟต์แวร์ที่คล้ายคลึงกันหรือเกี่ยวข้องกันในระบบของเราหรือระบบของผู้เล่นคนอื่นที่ใช้บริการ
 • การขัดขวาง หรือผลกระทบต่อการทำงาน หรือความพร้อมของ Allnew-gclub.co หรือบริการ
 • ข้อความที่ส่งให้ผู้เล่นคนอื่น คาสิโน หรือบุคคลที่สามที่ใช้ระบบของเรามากเกินไปและ/หรือไม่มีหลักฐาน และ
 • การข่มขู่ ดูถูก วัสดุลามกและข้อความที่มีเนื้อหาผิดกฎหมาย การกระทำดังต่อไปนี้ถือว่าผิดกฎหมายหรือต้องห้าม จึงไม่อนุญาตในทุกกรณี
 • การใช้ความช่วยเหลือภายนอกไม่ว่าบุคคลหรือซอฟต์แวร์/เทคโนโลยี
 • การสมรู้ร่วมคิดและการกระทำร่วมกันกับบุคคลหรือกิจการอื่น หลบเลี่ยงเทคโนโลยี ขั้นตอนและนโยบายความปลอดภัย  
 • การใช้ข้อมูลหรือการเข้าถึงระบบที่ได้รับอย่างผิดกฎหมาย ฉ้อโกงหรือวิธีอีกที่ได้เปรียบอย่างไม่ยุติธรรมหรือเพียงฝ่ายเดียว และ  
 • ได้เปรียบจากการละเว้น ระบบล่มหรือทำงานผิดปกติ หรือบริการอื่นใดที่ชดเชยบริการที่เรามอบให้อย่างไม่ยุติธรรมหรือได้ประโยชน์ฝ่ายเดียว การกระทำต่อไปนี้จะถือว่าฉ้อโกงและอาจส่งผลให้ถูกดำเนินคดีทางอาญา
 • การเรียกร้องที่ไม่มีหลักฐานเพื่อขอให้มีการจ่ายเงินและใช้เงินที่ไม่ใช่ของผู้ใช้งาน  
 • ใช้บัตรธนาคารที่ถูกขโมยและ/หรือทำเลียนแบบ  
 • ถอนเงินจากบัญชีธนาคารที่ผู้ใช้งานไม่มีสิทธิ์ถอนเงิน
 • ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จและ/หรือทำให้เข้าใจผิดโดยตั้งใจ และ  
 • การกระทำที่ผิดกฎหมาย ไม่ยุติธรรมหรือฉ้อโกง หากการกระทำหรือเหตุการณ์ใดก็ตามข้างต้นน่าสงสัยหรือมีหลักฐาน บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะ
 • พิจารณาว่าการกระทำหรือเหตุการณ์นั้นละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลง
 • รายงานการกระทำหรือเหตุการณ์ต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานอ้างอิงเครดิต โดยมอบข้อมูลให้ครบถ้วน และ
 • พิจารณาการกระทำหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ที่เป็นสาระสำคัญนั้นแก้ไขไม่ได้ หากผู้ใช้งานสงสัยว่าผู้อื่นเกี่ยวข้องกับการกระทำข้างต้นหรือมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการเกี่ยวข้องนั้น ผู้ใช้งานต้องแจ้งคาสิโนทันที ตลอดทั้งให้ข้อมูลที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล  

หากสงสัยว่าผู้ใช้งานละเมิดข้อบังคับของส่วนนี้ ผู้ใช้งานต้องมอบข้อมูลที่ร้องขอทั้งหมดโดยเจตนาสุจริตทันที ผู้ใช้งานต้องร่วมมือเต็มที่กับการสอบสวนโดยบุคคลที่คาสิโนแต่งตั้ง

ห้ามเจ้าหน้าที่และพนักงานของคาสิโน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนในทางใดทางหนึ่งใช้บริการคาสิโน ข้อห้ามนี้บังคับใช้กับญาติสนิทและ/หรือคู่ชีวิตของบุคคลดังกล่าว  

แชร์ในโซเชียลมีเดีย

อัพเดท บทความ ข่าวสารจาก GClub

เมื่อใช้งานเว็บไซต์นี้จะถือว่าคุณยอมปฏิบัติตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา